Khóa học trực tuyến miễn phí: Hiểu IELTS

Understanding IELTS

Trong khóa học luyện thi IELTS trực tuyến 6 tuần miễn phí của chúng tôi, bạn tìm hiểu về từng phần của bài kiểm tra IELTS – Đọc, Viết, Nghe và Nói.

Bạn sẽ nhận được lời khuyên về từng phần của bài kiểm tra từ gia sư video của chúng tôi và một nhóm các nhà giáo dục IELTS có kinh nghiệm. Bạn cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm, lời khuyên và ý kiến ​​của mình với những người học khác.

Khi nào thì bắt đầu?

Hiểu IELTS: Kỹ thuật kiểm tra tiếng Anh diễn ra trong 6 tuần với một buổi được tổ chức mỗi tuần. Khóa học hiện tại bắt đầu vào ngày 4 tháng 2 năm 2019.

Bạn có thể đăng ký miễn phí trong suốt thời gian của khóa học và truy cập các phiên trước theo yêu cầu.

Tôi sẽ học được gì?

Kết thúc khóa học Hiểu IELTS, bạn sẽ:

  • làm quen với tất cả các phần của bài kiểm tra IELTS
  • có một số lời khuyên hữu ích để giúp bạn đạt được mục tiêu IELTS của mình
  • hiểu cách đánh giá IELTS
  • có cơ hội để đánh giá tiếng Anh viết và nói của bạn bởi những người học khác.